Projekty UE

PROW 2014-2020 W P .P .H. “MIKA”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekty UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadania (operacje) mające na celu usprawnienie procesów produkcji mrożonych owoców i warzyw i oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie nowej metody pakowania w zakładzie w Janowie Podlaskim.

 

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. Poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 

Projekty UE – zrealizowane w P.P.H. „MIKA” Kazimierz Mikołajczak

 
Informacja o wyniku postępowania 1

Wyniki postępowania (Pobierz PDF)

 
Informacja o wyniku postępowania 2

Informacja o wyniku postępowania Linia sortowania 16.05.2017 (Pobierz PDF)

 
Informacja o wyniku postępowania 3

Informacja o wyniku postępowania Odwadnia osadów 16.05.2017 (Pobierz PDF)

 
Postępowanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe (Pobierz PDF)

Załącznik 1 (Pobierz PDF)

Załącznik 2 (Pobierz PDF)

Załącznik 3 (Pobierz PDF) 

 
Postępowanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 2 (Pobierz PDF)

Załącznik 1 (Pobierz PDF)

Załącznik 1.1 (Pobierz PDF)

Załącznik 2 (Pobierz PDF)

Załącznik 3 (Pobierz PDF)

Załącznik 4 (Pobierz PDF)

Załącznik 5 (Pobierz PDF)

  
Postępowanie ofertowe 3

Zapytanie ofertowe 3 (Pobierz PDF)

Załącznik 1 (Pobierz PDF)

Załącznik 1.1 (Pobierz PDF)

Załącznik 2 (Pobierz PDF)

Załącznik 3 (Pobierz PDF)

Załącznik 4 (Pobierz PDF)

Załącznik 5 (Pobierz PDF)